Derneğimiz ulusal düzeyde;

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler başta olmak üzere hastalığın teşhis tanı ve tedavi protokollerinin uygulanmasında öneri ve koordinasyon çalışmalarını yürütmede muhatap kabul edilen tek yetkili sivil toplum kuruluşu (STK) olmaktır.

Herediter Anjiyoödem hastalarının atakları esnasında, rapor aranmadan, hasta ve hasta yakınlarının beyanı esas alınarak, sevk zinciri gözetilmeden Sağlık Bakanlığı, SGK, Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastanelerin hastalara müdahalesini sağlatmak ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, belli bir program dâhilinde, yazılı ve görsel materyaller ile hastalığın tanımasını arttırmak öncelikli çalışmalarımızdır.

Derneğimiz uluslararası düzeyde ise;

İnsan yaşamına değer veren her türlü tıbbi çalışmaları ödüllendirmek ve desteklemek, Dünya uluslarının örgütleriyle ortak sosyal sorumluluk projeleri üretmek dernek çatısı altında yürütmek istediğimiz çalışmalardır. Devletlere ve hükümetlere sağlık çalışmalarında önerilerde bulunmak, desteklemek, Birleşmiş Milletler ve Sınır tanımayan doktorlar örgütü ile azgelişmiş coğrafyalarda taramalara katkıda bulunmak ise geleceğe yönelik güçlü arzularımızdır.