İcatin (ikatibant)

icatin duyuru
Örnek İlaç Raporu
İCATİN KULLANMA TALİMATI

Türk Eczacılar Birliği – İcatin Duyurusu

Firazyr isimli ilacın eşdeğeri olan İcatin ruhsat aldığı için 25/01/2019 tarihinden sonra ilaç eczanelere çıkacaktır. 28/12/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ne istinaden ilacın ödenme koşullarına yeni şartlar eklenmiştir.

Bunlar;

1- 2 yaş üzeri hastalarda C1 esteraz enzim eksikliği ile birlikte seyreden Herediter Anjiyoödem (HAÖ) akut ataklarının tedavisinde, üçüncü basamak sağlık kurumlarında düzenlenecek en az bir immünoloji, alerji veya immünoloji ve allerji hastalıkları uzmanlarının yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri kurumca karşılanır.

2- 2 yaş üzeri hastalarda C1 esteraz inhibitörü düzeyinin normal/yüksek olduğu durumlarda ise inhibitör fonksiyonunun düşüklüğü ile birlikte seyreden herediter anjiyoödem (HAÖ) akut ataklarının tedavisinde, üçüncü basamak sağlık kurumlarında düzenlenecek en az bir immünoloji, alerji veya immünoloji ve allerji hastalıkları uzmanlarının yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

3- Her iki durumda da hastanın inhibitör düzeyinin ve normal değerlerin raporda belirtilmesi gerekmektedir.

Tüm hastalarımızın bilgilerine sunarız.

Ben de HAÖ hastasıyım!