Ulusal Alerji ve İmmünoloji Kongresi

Herediter Anjiyoödem Hastaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (HAÖDER) Kongrede!

HAÖDER 25. Türkiye Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresine katıldı.

Herediter Anjiyoödem Hastaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği bu yılda hekim kongresinde Herediter Anjiyoödem için yerini aldı!

Antalya’da düzenlenen 25. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresine geçen yılda katılan derneğimiz bu yılda HAÖ hakkında tıbbi gelişmeleri takip etmek ve ülkemizdeki tüm alerji ve immünoloji hekimlerine ulaşmak için kongreye katılıyor. 17-21 Kasım arasında düzenlenen kongreye Türk hekimler haricinde yabancı hekimlerde katılıyorlar. Kongre süresince düzenlenen çeşitli oturumlarda, panellerde ve hekim eğitimlerini amaçlayan okullarda Herediter Anjiyoödem çok kez anılıyor.

Herediter Anjiyoödem hakkındaki en son gelişmeleri takip etmek ve güncel kalmak için bizi takip edebilirsiniz.

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, alerji ve klinik immünoloji alanında çalışan hekimler ve bilim insanlarını bir araya getirebilmek, bu alanda yapılan çalışmaları ve araştırmaları desteklemek, koordine etmek, doktor ve hasta eğitimine, katkıda bulunmak ve hasta hizmetlerini geliştirmek ilkeleri doğrultusunda 1989 yılında kurulmuştur. Derneğimiz, erişkin ve çocuk alerji-immünoloji uzmanlarının yanı sıra, branşımızın yakın ilişki içerisinde oluğu uzmanlık alanlarından hekimlerin, biyologların ve diğer bilim insanlarının katılımı ile önemli sayıda üye sayısına ulaşmıştır. Bu kapsayıcı kimliği ile ülkemizdeki tek ulusal allerji ve klinik immünoloji derneği olma özelliğini kazanmıştır.

Derneğimiz bünyesinde kuruluştan itibaren her yıl katılımcı sayısı ve gördüğü ilgi sürekli artış gösteren yıllık ulusal kongreler düzenlenmektedir. Kongrelerimiz hekimlerin ve diğer sağlık personelinin bilgilerinin güncellenmesine, branşımızla ilgili bilimsel ve uygulamaya yönelik sorunların değerlendirilmesine, çözüm önerilerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Kongrelerimiz çoğunlukla uluslararası nitelik taşımakta olup; EAACI, SIAF, AAAAI, ACAAI, WAO, GARD gibi uluslararası kuruluşların temsilci düzeyinde kongrelerimize katılarak destek vermesinden gurur duymaktayız.

Kongrelerin yanı sıra Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, yan dal uzmanlık eğitiminde standardizasyonun sağlanmasına yönelik olarak çocuk ve erişkin yan dal uzmanlık öğrencilerimize yönelik ‘alerji okulları’, alerji ve immünoloji uzmanlarına yönelik olarak ise ‘bilgi güncelleme toplantıları’ düzenlemektedir. Bu toplantılar derneğimiz yönetim kurulunun ve çalışma gruplarımızın iş birliği çerçevesinde her yıl ihtiyaca göre planlanmakta ve yoğun ilgi görmektedir. Bu güne kadar yapılan toplantılardan alınan geri bildiriler ve kazanılan tecrübeler doğrultusunda dernek olarak çok önem verdiğimiz bu toplantıların gerçekleştirilmesine devam edeceğiz.

Kaynak: www.allerji.kongresi.info/?p=dernek

#haö #hae #herediteranjiyoödem #hereditaryangioedema #rarediseases #nadirhastalıklar #kongre #alerji #immünoloji #aid #physiciantraining #hekimler #eğitim