Cinryze Kullanma Talimatları

Herediter Anjiyoödem ataklarında etkili bir çözüm olarak Cinryze kullanımı

Herediter Anjiyoödem tedavisi olan nadir bir hastalıktır. Uygun ilaçlar kullanıldığı sürece HAÖ hastaları yaşam kalitelerini koruyabilir ve günlük hayatlarına devam edebilirler. HAÖ hastalarında en çok dikkat edilmesi gereken atak ise ölümcül olan larinks ataklarıdır ve bu ataklar en kısa sürede tedavi edilmelidir!

Herediter Anjiyoödem nasıl tedavi edilebilir?

Bugüne kadar Herediter Anjiyoödem ataklarından yakınan kişiler için ne bir kalıcı tedavi ne de bu atakları tamamen engelleyebilecek tedavi mevcut değildir. Herediter Anjiyoödem tedavilerinde temel olarak atakların geri çevirilmesi (akut atak tedavisi) veya ilaç takviyesiyle atağın gerçekleşmemesi için koruyucu (profilaktik tedavi) tedaviler uygulanmaya çalışılır.

Herediter Anjiyoödem’de görülen Anjiyoödem, diğer formları olabilen Ürtiker veya Alerjik Anjiyoödem gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan antihistaminikler, epinefrine ve kortikostreoid gibi ilaçlara cevap vermez. Özellikle Epinefrine’nin şişlikler üzerinde geçici bir etkisi olsa da atakların seyrini değiştirmede hiç etkili bir çözüm değildir.

Cinryze insan plazmasından üretilen bir C1 Esteraz İnhibitörü konsantresidir. C1 Esteraz İnhibitörü eksikliğinden kaynaklanan Herediter Anjiyoödem hastalığının tedavisinde kullanılır. Cinryze hem akut hem de hekimin uygun görmesi halinde profilaktik tedavide kullanılabilir. Yukarıda izleleyeceğiniz video hastalar, hasta yakınları ve sağlık personelleri için Cinryze ilacının kullanım talimatlarını içermektedir.

 

Yukarıdaki Cinryze Kısa Ürün Bilgisi ve Cinryze Kullanma Talimatları dosyaları ilaç firmasına ait olup sağlık personelleri için hazırlanmıştır. Kaynak

Size ulaşmamızı istiyorsanız